Xe Tải Cẩu 13 Tấn Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD320 6x4

Cẩu: SOOSAN SCS746L (7 tấn 6 đoạn)

Lòng thùng: 8.350 x 2.350 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 13.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 30.000 kg

Xe Tải Cẩu 16 Tấn Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD320 6x4

Cẩu: UNIC UR V554K (5 tấn 4 đoạn)

Lòng thùng: 8.500 x 2.360 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 15.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 30.000 kg

Xe Tải Cẩu 11 Tấn Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD320 8x4

Cẩu: KANGLIM KS2605 (10 tấn)

Lòng thùng: 8.390 x 2.350 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 30.000 kg

 

Xe Tải Cẩu 13 Tấn Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD360 10x4

Cẩu: SOOSAN SCS1015LS (10 tấn)

Lòng thùng: 8.400 x 2.350 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 13.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 34.000 kg