Xe Tải Cẩu 13 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FL8JTSL 6x2

Cẩu: UNIC UR-V635K-CNB (6 tấn 5 đoạn)

Lòng thùng: 8.500 x 2.350 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 12.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.600 kg

 

 

Xe Tải Cẩu 12 Tấn Fuso - Euro 2

Xe cơ sở: FUSO FJ 

Cẩu: FERRARI 148A3 (5 tấn 3 đoạn)

Lòng thùng: 7.700 x 2.350 x 640 mm

Tải trọng chuyên chở: 12.050 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Tải Cẩu 4 Tấn Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU NQR75M 4x2

Cẩu: UNIC UR-V343K ( 3 tấn 3 đoạn)

Lòng thùng: 5.300 x 2.050 x 550 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.000 kg

 

XE TẢI CẨU 7.5 Tấn Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU FVR34Q 4x2

Cẩu: UNIC UR-V374K ( 3 tấn 4 đoạn)

Lòng thùng: 6.600 x 2.350 x 3.200 mm

Tải trọng chuyên chở: 7.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Tải Cẩu 6 Tấn Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU FVR34Q 4x2

Cẩu: UNIC UR-V554K (5 tấn 4 đoạn)

Lòng thùng: 6.600 x 2.350 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Tải Cẩu 11 Tấn Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD210 6x2

Cẩu: UNIC UR-V555K (5 tấn 5 đoạn)

Lòng thùng: 6.350 x 2.300 x 550 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.950 kg

Trọng lượng toàn bộ: 20.400 kg

 

Xe Tải Cẩu 11 Tấn Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD210 6x4

Cẩu: UNIC UR-V554K (5 tấn 4 đoạn)

Lòng thùng: 6.350 x 2.300 x 550 mm

Tải trọng chuyên chở: 11.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 20.400 kg

Xe Tải Cẩu 10 Tấn Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD320 6x4

Cẩu: SOOSAN SCS1015LS (10 tấn)

Lòng thùng: 8.120 x 2.360 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 30.000 kg