Xe Ép Rác 20 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A 4x2

Kích thước xe: 8.800 x 2.500 x 3.550 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ép Rác 20 khối DEAWOO - Euro 2

Xe cơ sở: DAEWOO K7CEF 6x4

Kích thước xe: 9.760 x 2.500 x 3.650 mm

Tải trọng chuyên chở: 9.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ép Rác 9 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 6.965 x 2.290 x 2.930 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg