Xe Ép Rác 20 khối DEAWOO - Euro 2

Xe cơ sở: DAEWOO K7CEF 6x4

Kích thước xe: 9.760 x 2.500 x 3.650 mm

Tải trọng chuyên chở: 9.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ép Rác 6 Khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO WU342L-NKMRHD3 4x2

Kích thước xe: 6.760 x 1.970 x 2.720 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg