Xe Ben 2 Tấn Isuzu - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU QKR77FE4 4x2

Lòng thùng: 2.900 x 1.580 x 540 mm

Thể tích thùng: 2,4 m³

Tải trọng chuyên chở: 1.990 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg

Xe Ben 6 Tấn Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETA 4x2

Lòng thùng: 3.450 x 2.010 x 650 mm

Thể tích thùng: 4,4 m³

Tải trọng chuyên chở: 5.700 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Ben 14 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FM8JNSA 6x4

Lòng thùng: 5.100 x 2.230 x 980 mm

Thể tích thùng: 11 m³

Tải trọng chuyên chở: 13.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ben 8 tấn Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU FVR34L 4x2

Lòng thùng: 4.180 x 2.080 x 785 mm

Thể tích thùng: 6,7 m³

Tải trọng chuyên chở: 8.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Ben 8 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB

Lòng thùng: 4.180 x 2.080 x 760 mm

Thể tích thùng: 6,7 m³

Tải trọng chuyên chở: 8.050 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

 

Xe Ben 8 tấn Fuso - Euro 2

Xe cơ sở: FUSO FIGHTER 16 

Lòng thùng: 4.180 x 2.080 x 800 mm

Thể tích thùng: 6,8 m³

Tải trọng chuyên chở: 8.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.400 kg

 

Xe Ben 6 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Lòng thùng: 3.450 x 2.010 x 640 mm

Thể tích thùng: 4,4 m³

Tải trọng chuyên chở: 5.700 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

 

Xe Ben 4 tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO DUTRO 110HD 4x2

Lòng thùng: 3.000 x 1.700 x 550 mm

Thể tích thùng: 2,8 m³

Tải trọng chuyên chở: 3.800 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg