Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Isuzu - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU NQR75ME4 4x2

Kích thước xe: 8.205 x 2.220 x 2.520 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.500 kg

Xe Ben 2 Tấn Isuzu - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU QKR77FE4 4x2

Lòng thùng: 2.900 x 1.580 x 540 mm

Thể tích thùng: 2,4 m³

Tải trọng chuyên chở: 1.990 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg

Xe Ben 6 Tấn Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETA 4x2

Lòng thùng: 3.450 x 2.010 x 650 mm

Thể tích thùng: 4,4 m³

Tải trọng chuyên chở: 5.700 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Tải Cẩu 11 Tấn Isuzu - Euro

Xe cơ sở: ISUZU FVM34WE 6x4

Cẩu: UNIC UR-V805K ( 8 tấn 5 đoạn)

Lòng thùng: 8.040 x 2.350 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

 

Xe Ben 3 Tấn Gắn Cẩu Isuzu - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU NPR85KE4 4x2

Cẩu: HYVA HB60 E2 (2.615 kg tại 2,45m) 

Lòng thùng: 2.990 x 1.790 x 470 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.700 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg

 

Xe Tải Cẩu 3.5 Tấn Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO XZU730L 4x2

Cẩu: UNIC UR-V343K ( 3 tấn 3 đoạn)

Lòng thùng: 4.850 x 2.020 x 545 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.500 kg

 

Xe Tải Cẩu 7 Tấn Isuzu - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU FVR34QE4 4x2

Cẩu: UNIC UR-V554K ( 5 tấn 4 đoạn)

Lòng thùng: 6.400 x 2.350 x 645 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.700 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.800 kg

 

XE HOOKLIFT 21 khối HINO - EURO 4

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A 6x4

Kích thước xe: 8.180 x 2.500 x 3.690 mm

Tải trọng chuyên chở: 11.110 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg